Logga Båstads kommun


Välkommen att ansöka om plats
till ditt barn!Regler och avgifter

  • Ansökan ska ske i god tid, senast fyra månader före önskat placeringsdatum.
  • Barnet placeras i kö efter önskat placeringsdatum om ansökan har registrerats fyra månader innan önskat placeringsdatum.
  • För övriga regler och avgifter se www.bastad.se

Enligt gällande lagstiftning ska kommunerna erbjuda plats utan skäligt dröjsmål (enligt Skolverkets tolkning 3-4 månader) efter inlämnande av ansökan (garantidatum).

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i ett databasregister på Båstads kommun. Uppgifterna behövs för administration, statistik, beslut om plats inom barnomsorgen samt debitering av avgift.

Du har rätt att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@bastad.se för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du ska dock vara medveten om att Båstads kommun har rätt att använda bilderna även om du tar tillbaka ditt samtycke, ifall kommunen betraktar publiceringen som ett allmänt intresse eller en del av kommunens rättsliga förpliktelser. Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Båstads kommun delar inte dina bilder/filmer med tredje part.

Klicka på knappen "Gör din ansökan" för att fortsätta!


Close Help